Användarvillkor

Axiell Media är leverantör åt biblioteket av denna inloggningstjänst. I samband med din registrering och beställning godkänner du att Axiell Media lagrar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla servicen kring inloggningstjänsten. Enligt GDPR (dataskyddsfördordningen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt register. Kontakta i så fall axiellmedia@axiell.com. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter till tredje part.